Člen skupiny ENETIQA

Výroba a dodávka tepla

OPATHERM a.s. vyrábí a zákazníkům dodává teplo a teplou vodu na území měst Opava a Dolní Benešov. Výroba tepelné energie je v Opavě zajištěna ze 100% ze zemního plynu. V Dolním Benešově společnost k výrobě využívá rovněž  zemní plyn.

Síť zásobování teplem v Opavě má více než 16 km a zásobování zákazníků zajišťuje společnost ze 2 výtopen, 34 blokových a 18 domovních kotelen. V Dolním Benešově je výroba pro zákazníky zajištěna třemi domovními plynovými kotelnami.

Výtopna Hillova zásobuje největší část města a to Kateřinky-Východ a Kateřinky-Západ. Jedná se o horkovodní soustavu s dvanácti centrálními výměníkovými stanicemi.

V areálu výtopny Hillova se nachází nejvyšší komín společnosti OPATHERM a.s., jeho výška je 74 metrů.

Výtopna Olomoucká zásobuje teplem Psychiatrickou léčebnu  a sídliště Olomoucká. Jedná se o teplovodní plynovou výtopnu. V roce 2011 byla zahájena modernizace zásobování teplem sídliště Olomoucká, kdy došlo  k přechodu z páry na teplou vodu a vybudování domovních předávacích stanic. Projekt modernizace byl dokončen v roce 2013. V roce 2016 pokračovala modernizace samotné výtopny, ve které byly osazeny nové teplovodní kotle. Těmito kroky společnost OPATHERM a.s. dále zvyšuje efektivitu výroby a dodávky tepla.

V Opavě byl jako v jednom z pěti měst ČR v roce 2010 dokončen projekt COGEN, který nově přinesl kogenerační výrobu tepla. Díky tomuto projektu zde bylo také vybudováno 1,5 km nového horkovodu a síť zásobování teplem z výtopny Hillova tak byla rozšířena až na sídliště Kateřinky-Východ. V Kateřinkách-Východ je tak od roku 2010 z provozu odstaveno pět plynových blokových kotelen, které zde zůstávají jako záložní a tzv. špičkovací zdroje. Kotelny tak již nezpůsobují hluk v domech a nekouří se zde z komínů. Projekt COGEN přinesl nové technologie a společnost OPATHERM a.s. využívá také teplo vyrobené kogeneračně pro dodávku zákazníkům.

Naši zákazníci  
domácnosti v Opavě 9 917
domácnosti v Dolním Benešově 91
odběratelé z terciární sféry v Opavě 50

Odstávka

V současnosti neprobíhá žádná odstávka a není hlášena žádná porucha. 

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm