Člen skupiny ENETIQA

  

Cena tepelné energie předběžná
od 1. 1. 2020
Kč/GJ bez DPH  
Cena tepla na patě domu pro ÚT 580,00  
Cena tepla pro ohřev TV připravované centrálně(dodávka s venkovními rozvody) 520,00  
Cena tepla pro ohřev TV připravované v zásobovaném objektu (dodávka bez venkovních rozvodů) 580,00  

K ceně bez DPH bude připočtena sazba DPH dle platné legislativy.

Ceny jsou kalkulovány v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu
č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ
č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015 a cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2018 ze dne 6. listopadu 2018,
k cenám tepelné energie.

 

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm