Člen skupiny ENETIQA

Časté otázky

Proč se topí v květnu, když je venku teplo? Proč se netopí v září? Kdy musí OPATHERM svým zákazníkům topit?

Vytápění se uskutečňuje v otopném období, které podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.  V tomto časovém úseku OPATHERM topí, když poklesne průměrná denní teplota vzduchu pod 13°C ve dvou po sobě následujících dnech a nelze očekávat její zvýšení. V mimotopném období, které trvá od 1. června do 30. srpna, musí k podmínce nízkých teplot získat OPATHERM souhlas dvou třetin zákazníků napojených na konkrétní výměníkovou stanici. Tento předpoklad neplatí u předávacích stanic, které jsou na ostatních nezávislé.

Kolik stupňů má mít teplá voda?

Zdrojem teplé vody pro odběratele je domovní předávací stanice tepla, centrální výměníková stanice, bloková nebo domovní kotelna kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 – 60 °C, a to v době minimálně od 6.00 do 22.00 hodin s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v období odběrních špiček.

Jak se dozvím o plánované (neplánované) odstávce?

Dodavatel tepla musí plánovanou odstávku oznámit 15 dnů před jejím začátkem.  Společnost  OPATHERM a.s.  informuje o těchto odstávkách prostřednictvím vylepených  letáků na konkrétní vchody domů. O odstávkách pravidelně informujeme i na těchto internetových stránkách a prostřednictvím médií. O haváriích a okamžitých poruchách se snažíme informovat co nejdříve a veškerými dostupnými způsoby.

Kdo se stará o rozvody teplé vody v našem domě?

Rozhodující pro určení vlastnictví a povinnosti starat se o rozvody je předávací místo, které je definované ve smlouvě o dodávce. Obecně tak rozděluje rozvody na vnější (patří dodavateli) a vnitřní (patří odběrateli). Jejich vlastnictví pak rozhoduje o povinnosti zabezpečovat jeho bezporuchový stav.

Které právní předpisy upravují oblast teplárenství?

Především zákon č. 458/2000 Sb., který definuje podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, a jeho úprava ze 7. května 2009. Další právní předpisy najdete v sekci legislativa.

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

Oznamujeme odběratelům tepla domů A. Sovy 15,17,19,21,23,27,29,31,33,35,37,39,41,43 , Rolnická 23,25,27, Na Pastvisku 7,9,10,11,12, 13 MŠ, 14, 14 KD,16,18,20, Pekařská 84,86,88,96,114,116,118,120,122 a Štefánikova 2,4,6, že od pondělí 1.7.2024,  8.00 do soboty 6.7.2024,  14.00, bude NEPŘETRŽITĚ přerušena dodávka TEPLÉ VODY! Důvodem je modernizace horkovodních rozvodů tepla. Děkujeme za pochopení.

Kontakty

OPATHERM a.s.
Horní náměstí 283/58
746 01 Opava – Město   
Tel.: +420 553 777 555
E-mail:
ID: wcwfhqh

 

Zasílání faktur na společnost OPATHERM a.s.:

č. ú. 804390008/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm