Člen skupiny ENETIQA

Pravidla provozování distribuční soustavy

Společnost OPATHERM a.s. provozuje na katastrálním území Opava – Kylešovice Lokální distribuční soustavu (LDS) pro distribuci elektrické energie na napěťové hladině 0,4 kV.
Provozovatel LDS se přihlašuje k Pravidlům provozování distribuční soustavy nadřazené distribuční soustavy a to ČEZ Distribuce, a.s.

http://www.cezdistribuce.cz/cs/energeticka-legislativa/pravidla-provozovani-ds.html 

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

  1. Identifikace provozovatele lokální distribuční soustavy:

          OPATHERM a.s.
          Horní náměstí 283/58
          Opava – Město, PSČ: 746 01

          Akciová společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
          v Ostravě, oddíl B, vložka 1776
          IČO: 253 85 771, DIČ: CZ25385771
           
          Osoba odpovědná za distribuci tel.: +420 553 777 563, p. Milan Kořistka
          Dispečink tel.:                                    +420 553 777 550, +420 602 471 640

  1. Na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny č. 121734652 vydané ve smyslu Energetického zákona 458/2000 Sb. provozuje lokální distribuční soustavu o napěťové hladině 0,4 kV.
  2. Internetová adresa: www.opa.enetiqa.cz

 

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

Oznamujeme odběratelům tepla domů A. Sovy 15,17,19,21,23,27,29,31,33,35,37,39,41,43 , Rolnická 23,25,27, Na Pastvisku 7,9,10,11,12, 13 MŠ, 14, 14 KD,16,18,20, Pekařská 84,86,88,96,114,116,118,120,122 a Štefánikova 2,4,6, že od pondělí 1.7.2024,  8.00 do soboty 6.7.2024,  14.00, bude NEPŘETRŽITĚ přerušena dodávka TEPLÉ VODY! Důvodem je modernizace horkovodních rozvodů tepla. Děkujeme za pochopení.

Kontakty

OPATHERM a.s.
Horní náměstí 283/58
746 01 Opava – Město   
Tel.: +420 553 777 555
E-mail:
ID: wcwfhqh

 

Zasílání faktur na společnost OPATHERM a.s.:

č. ú. 804390008/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm