Člen skupiny ENETIQA

Pravidla provozování distribuční soustavy

Společnost OPATHERM a.s. provozuje na katastrálním území Opava – Kylešovice Lokální distribuční soustavu (LDS) pro distribuci elektrické energie na napěťové hladině 0,4 kV.
Provozovatel LDS se přihlašuje k Pravidlům provozování distribuční soustavy nadřazené distribuční soustavy a to ČEZ Distribuce, a.s.

http://www.cezdistribuce.cz/cs/energeticka-legislativa/pravidla-provozovani-ds.html 

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

  1. Identifikace provozovatele lokální distribuční soustavy:

           OPATHERM a.s.
          Horní náměstí 283/58
          Opava – Město, PSČ: 746 01

          Akciová společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
          v Ostravě, oddíl B, vložka 1776
          IČO: 253 85 771, DIČ: CZ25385771
           
          Osoba odpovědná za distribuci tel.: +420 553 777 563, p. Milan Kořistka
          Dispečink tel.:                                       +420 553 777 550, +420 602 471 640

  1. Na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny č. 121734652 vydané ve smyslu Energetického zákona 458/2000 Sb. provozuje lokální distribuční soustavu o napěťové hladině 0,4 kV.
  2. Internetová adresa: www.opa.enetiqa.cz

 

Odstávka

V současnosti neprobíhá žádná odstávka a není hlášena žádná porucha. 

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm