Člen skupiny ENETIQA

Oznámení k ceně tepla pro rok 2022

Společnost OPATHERM, provozující opavskou teplárnu, zvýší ceny tepla o 35 %. Náklady na teplo tak pro rodinu v bytě o velikosti 3+kk stoupnou v průměru o zhruba 370 Kč měsíčně. Nový ceník je platný k 1. 1. 2022. Cena mohla být výrazně vyšší, energetická skupina MVV Energie CZ, jíž je společnost OPATHERM součástí, však do ceny tepla promítla jen část skokově rostoucích nákladů na nákup zemního plynu, který teplárna využívá jako palivo.

„Pokud bychom to neudělali, odběratelé by za teplo platili mnohem více. Ačkoliv jsme měli dodávky plynu smluvně zajištěné dopředu na celý rok 2022, museli jsme v rekordně krátké době najít nového dodavatele. Původní obchodník, s nímž mateřská společnost MVV uzavírala dodávky za ceny platné v roce 2020, nebyl schopen nasmlouvané dodávky garantovat. Plyn jsme museli nakoupit za aktuální ceny, které jsou čtyřikrát vyšší než před rokem,“ říká Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva OPATHERM a.s.

Rozhodnutí přenést na zákazníky jen část nákladů zvýšených cen plynu učinil management skupiny MVV v přímé reakci na mimořádnou situaci na trhu. Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s., to vysvětluje: „Růst výdajů domácností za teplo jsme chtěli omezit na nezbytné minimum. Toto rozhodnutí se týká všech našich tepláren, které využívají převážně zemní plyn.“

Nákup zemního plynu zajišťuje skupina MVV Energie CZ pro jednotlivé dceřiné firmy včetně OPATHERMU centrálně. V současné době má skupina zajištěn dostatek plynu na celou topnou sezonu a pro rok 2023 už byl vybrán nový dodavatel.

Společnost OPATHERM a.s. byla založena jako soukromá akciová společnost v roce 1997. Od června 2001 je OPATHERM a.s. členem skupiny MVV Energie CZ. OPATHERM a.s. vyrábí a dodává teplo a teplou vodu na území měst Opava a Dolní Benešov do deseti tisíc domácností a přes 50 objektů podnikatelské a terciární sféry. Výrobu tepelné energie zajišťuje ze 100 % ze zemního plynu, a to kogeneračním způsobem, čímž významně šetří životní prostředí. Síť zásobování teplem v Opavě má více než 16 km a zásobování zákazníků zajišťuje společnost ze 2 výtopen, 34 blokových a 18 domovních kotelen. V Dolním Benešově je výroba pro zákazníky zajištěna třemi domovními plynovými kotelnami.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 

 

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

V současnosti neprobíhá žádná odstávka.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm