Člen skupiny ENETIQA

Cena tepla v Opavě v příštím roce klesne

Teplárenská společnost OPATHERM a.s. snižuje pro rok 2021 cenu tepla o 3,5 %. Cena pro domácnosti se tak dostane na 616 Kč/GJ vč. DPH za jeden gigajoul tepla. Snížení ceny představuje průměrnou roční úsporu 500 korun na domácnost. Teplárna snižuje i emise škodlivých látek a skleníkových plynů.

Všechny výtopny společnosti OPATHERM a.s. využívají jako palivo zemní plyn, proto je cena této komodity hlavním faktorem, která ovlivňuje cenu tepla. Cena plynu v letošním roce klesala a teplárna jej na příští rok koupila za výhodnějších podmínek. Dalším faktorem, který pozitivně ovlivňuje výši ceny, jsou průběžné investice do modernizace a zvýšení efektivity provozu teplárny.

Průběžně modernizujeme centrální výměníkové stanice, za poslední dva roky to bylo 5 stanic v Kateřinkách,“ říká Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva společnosti OPATHERM a.s.  Další investice šly do ochrany životního prostředí. „Ve výtopně v ulici Hillova v Kateřinkách a na kotelně K1 v Kylešovicích jsme instalovali za 6,3 milionů korun nové nízkoemisní hořáky, což významně sníží emise oxidů dusíku. Zvyšování efektivity výroby tepla, které je cílem každé modernizace společnosti OPATHERM a.s.,  vede k dalšímu  snižování emisí CO2,“ dodává Libor Stuchlík.

OPATHERM a.s. vyrábí a zákazníkům dodává teplo a teplou vodu na území měst Opava a Dolní Benešov. Společnost zásobuje deset tisíc domácností a také padesát firem a institucí, včetně škol, školek a dalších budov města. Společně s teplem OPATHERM a.s. vyrábí moderním kogeneračním způsobem také elektrickou energii, kterou nabízí a dodává i svým odběratelům tepla v oblasti Kylešovic.

Výroba elektřiny ze zemního plynu kogenerací je moderní metoda podporovaná jak českým státem, tak EU. Je šetrná vůči životnímu prostředí a nemá žádné negativní dopady na okolí. OPATHERM a.s. vyrábí elektřinu a teplo v kogeneračních jednotkách již od roku 2010.

Společnost OPATHERM a.s. byla založena jako soukromá akciová společnost v roce 1997. Od června 2001 je OPATHERM a.s. členem skupiny MVV Energie CZ. OPATHERM a.s. vyrábí a dodává teplo a teplou vodu na území měst Opava a Dolní Benešov. Výrobu tepelné energie zajišťuje ze 100 % ze zemního plynu. Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Odstávka

V současné době neprobíhá žádná odstávka.

Jak se k nám dostanete?

imgMap_opatherm